"Mici afaceri meştesugăreşti" - Reţea de informare şi consiliere on-line
"Mici afaceri meştesugăreşti"
Reţea de informare şi consiliere on-line
Finanțare
Cei care obțin venituri din chirii vor trebui să depună la Fisc un nou formular ca să nu plătească CASS – Proiect de ordin
Publicat: 19 Octombrie 2015, 16:41:02 Vizualizari: 2136 Aprecieri: 25

 


Persoanele care obțin venituri din chirii și nu sunt obligate să plătească contribuția de asigurări de sănătate vor completa un nou formular, se arată într-un proiect de ordin postat de ANAF pe site-ul propriu. Actul normativ a venit în condițiile în care Comisia Fiscală Centrală a decis ca unii cetățeni să fie scutiți de la plata CASS pentru veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor. 


Persoanele care obțin venituri din chirii, dar dețin totodată o asigurare socială de sănătate în alt stat membru al Uniunii Europene sau care locuiesc într-un stat cu care România nu a semnat un acord în ceea ce privește sistemele de securitate socială și sunt astfel exceptate de la plata CASS pe teritoriul țării noastre, vor depune un nou formular la Fisc. 


ANAF a elaborat un proiect de ordin care prevede introducerea formularului 602- „Declarația pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor".


Actul normativ apare în condițiile în care Comisia Centrală Fiscală a stabilit, prin Decizia nr.2/2015, că pot exista persoane fizice scutite de la plata contribuției individuale de sănătate pentru veniturile din chirii.


Agenția Națională de Administrare Fiscală a evidențiat, în proiectul de ordin publicat pe 5 octombrie, care sunt cele două categorii de persoane exceptate de la plata CASS. Este vorba despre:  • persoanele fizice, indiferent de cetăţenie şi de domiciliul stabil sau reşedinţă, care deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective care produce efecte pe teritoriul României


             și  • persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale şi care nu beneficiază de prelungirea dreptului de şedere temporară în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.


Contribuabilul trebuie să completeze în formular datele personale și să bifeze una dintre cele două căsuțe corespunzătoare situației sale care permite exceptarea de la plata CASS. Formularul mai prevede mentionarea datei de la care se solicită exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. Formularul mai prevede și obligația anunțării organului fiscal, în termen de 15 zile calendaristice, cu privire la orice schimbare apărută.


Totodată,  contribuabilul trebuie să depună și documentele justificative cu care va dovedi că nu trebuie să plătească CASS,  eliberate de instituția competentă din statul în care a fost încheiată asigurarea. Acestea trebuie să ateste calitatea de asigurat și perioadele de asigurare în statul de reședință/alt stat. 


Important! Două tipuri de documente pot atesta că plata CASS nu este obligatorie, se mai arată în proiectul elaborat de Fisc.  • Documentul portabil A1 care dovedește menținerea titularului la sistemul de securitate socială al statului de care aparține instituția emitentă, în situația persoanelor aflate sub incidența regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială;

  • Formular privind legislația aplicabilă în situația persoanelor aflate sub incidența acordurilor în domeniul securității sociale la care România este parte, completat de instituția competentă a statului respectiv.


Conform proiectului, declarația 602 se va depune la data înregistrării contractuluiprivind darea în chirie a unui imobil sau la data când contribuabilul îndeplinește condițiile legale care îi permit să fie exceptat de la plata contribuției de asigurări de sănătate.


Formularul se completează în două exemplare. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.


 


 

  Autentificare

Utilizator:
Parola:
Exemplu:
   24-12-1983
 
  Cele mai citite articole
Publicat: 12 Noiembrie 2018
Afisari: 3536
Aprecieri: 111
  LEGE nr. 182 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului [...]
Publicat: 19 Octombrie 2015
Afisari: 3412
Aprecieri: 93
  Dosarele pentru înscrierea în registrul comerţului şi la organul fiscal a menţiunii [...]
Publicat: 17 Iulie 2015
Afisari: 3401
Aprecieri: 55
  Art. I Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, publicata in Monitorul Oficial [...]
  Cele mai votate articole
Publicat: 24 Iunie 2015
Afisari: 3401
Aprecieri: 492
Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei*) a fost republicata in Monitorul [...]
Publicat: 16 Iulie 2015
Afisari: 3401
Aprecieri: 476
  Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat si entitatile fara personalitate juridica [...]
Publicat: 22 Iunie 2015
Afisari: 3401
Aprecieri: 451
   Având în vedere că Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor [...]